Dilluns, 19 De Abril De 2021
Plaça Canalejas, 1, Torregrossa - 25141
Telèfon: 973170001 Fax: 973170640

20/06/2016

EDICTE


 

EDICTE

 

 

Sha presentat en aquest Ajuntament una sol·licitud de Llorenç Solsona Peiró, amb NIF 78.082.409 P,  domiciliat al Carrer Franja de Ponent 11 de Lleida (C.P. 25001) de Lleida,  ha sol·licitat llicència urbanística dobres per ampliació duna granja porcina, situada al pol. 8, parc. 126 del terme municipal de Torregrossa. (Marca Oficial 832 EX).

.( Exp. SNU 2/2016).

 

Als efectes de donar compliment al que disposa l'article 48 del Decret 1/2005, de 26 de juliol, pel que saprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya, sexposa al públic lexpedient durant el termini dun mes , durant el qual els interessats podran consultar el mateix i formular les al·legacions o reclamacions que consideri adients.

 

L'expedient es pot consultar a la Secretaria d'aquest Ajuntament els dies laborables de les 9:00 a les 13:30 hores. 

Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web